skip to Main Content

Call for Papers

Ehdota esitelmää Väylät & Liikennepäiville 9.-10.9.2020 Tampereelle.
Väylät & Liikenne –päiville toivotaan kiinnostavia, monipuolisia ja konkreettisia
esitelmäehdotuksia. Toivomme, että alla olevat kysymykset inspiroivat sinua vastaamaan
esitelmähakuun. Esitelmäehdotuksissa painotetaan esitelmän sisällön uutuusarvoa tai
esityksen sisällön merkitystä väylä- & liikennealalle. Lähetä esitysehdotuksesi 2.4.2020
mennessä.

Esitelmä- ja keskusteluehdotukset lähetetään tämän linkin kautta lomakkeella.

1. Miten toimia vastuullisesti?
Tiekartta vähähiilisyyteen, hiilijalanjälki, vähähiilinen rakentaminen ja työkoneet, miten vastuullisuus huomioidaan kilpailuttamisessa, resurssiviisaus, kestävyys, kiertotalous, materiaalit, työturvallisuus,sosiaalinen vastuullisuus, rahoitus

2. Millaista liikkuminen on kaupungissa tai maaseudulla?
Maankäyttö ja kehittäminen, liikenne ja liikennevälineet, kuljetus ja liikkumistarpeet, esteettömyys, turvallisuus, palvelut, MAL-sopimukset

3. Mitä eri alat ja toimijat haluavat ja tarvitsevat liikennejärjestelmältä?
Teollisuuden, kaupan, matkailun, rakentamisen, palvelualojen alojen tarpeet. Mikä on eri aloille tärkeää, miten yhteistyö toimii, mitkä ovat odotukset liikenne ja infra-alan suuntaan, liikennepolitiikka vs. elinkeinopolitiikka

4. Onko meillä osaamista ja voiko sitä viedä?
Osaamistarpeet ja puutteet, koulutus, tutkimus, onnistumiset, vientihankkeet

5. Mitä voimme oppia hankkeista?
Onnistuneet ratkaisut, yhteistyömuodot, toteutusmallit, innovaatiot, epäonnistuneet kokeilut – mitä niistä opimme, vaikutusten arvioinnit, jälkiarvioinnit?

6. Mihin ja millaiseen verkkoon tulevaisuudessa investoidaan?
Miten väyläomaisuutta hallitaan ja kehitetään, prosessit, digitaalisuus, elinkaarenhallinta, tiedonhallinta, työkalut, mallintaminen

7. Liikennemarkkinat ovat murroksessa – Mitä se tarkoittaa?
Liikenneala liiketoimintana, liikkumisen teknologiat, autonomiset ajoneuvot, käyttövoimat, uudet liikkumisvälineet, uudet toimijat ja toimintamallit liikennemarkkinoilla kotimaassa tai kansainvälisesti.

8. Mitä tapahtuu teknologian saralla?
Tekniset ratkaisut, 5G, käyttövoimat ja polttoaineet, innovaatiot, automaattiset ja verkottuneet ajoneuvot

9. Liikennejärjestelmäsuunnittelun nykytilanne
Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, kaupunkiseutujen LJS, MAL

10. Turvallisuus – miten sitä kehitetään?
Liikenneturvallisuus, kyberturvallisuus, varautuminen, ympäristöturvallisuus

11. Miten Suomi menestyy kansainvälisesti?
Fyysiset verkot, yhteistyöverkostot, EU-rahoitus, EU- ja muiden yhteistyöhankkeiden hankkeiden tulokset, tutkimus, koulutus

12. Mistä muusta haluaisit kertoa?
Kuulijoita voisi kiinnostaa vaikkapa: infraverkon solmukohdat, varikot, asemat, satamat tai jokin ihan muu väyliin tai liikenteeseen liittyvä aihe?

Aikataulu
Ehdota esitelmää 2.4.2020 mennessä
Tieto valinnasta 4.5.2020 mennessä
Toimita esitelmäaineisto 19.8.2020 mennessä

Esitelmä
Esitelmälle on aikaa noin 15-20 minuuttia, jonka jälkeen on 5-10 minuuttia aikaa keskustelulle ja kysymyksille. Ehdota esitelmää johonkin edelliseen kysymykseen tai kirjaa muu sopivampi tai vaihtoehtoinen teema lomakkeen vapaaseen kenttään.
Päivien ohjelma rakennetaan annettujen esitysehdotusten pohjalta.  Järjestelytoimikunta varaa mahdollisuuden otsikoiden muuttamiseen ja esitysten sijoittamiseen ohjelmassa katsomallaan tavalla.

Ehdotuksen lähettäminen
• Esitelmä- ja keskusteluehdotukset lähetetään tämän linkin kautta lomakkeella 2.4.2020 mennessä.
• Jokainen ehdotus tulee tehdä erikseen. (Toimita mielellään Word tai Pdf liitteenä)
Esitelmäehdotuksen voi jättää vain henkilö, joka pitää esitelmään.
• Ehdotuksessa kannattaa korostaa mitä uutta tietoa ja mitä päätelmiä esitys tulee sisältämään
• Ehdotuksen voi jättää suomeksi tai englanniksi.
Tapahtuman kieli on suomi, mutta voit halutessasi jättää esitysehdotuksen (ja pitää esityksen) englanniksi.
• Esitelmistä ei makseta palkkioita, mutta luennoitsijat voivat osallistua päiville puoleen hintaan.

Back To Top