skip to Main Content

Luennoitsijat maanantaina 15.3.2021

Harakka Timo

Liikenne- ja viestintäministeri

Wihlman Kari

Väylävirasto

Väyläviraston pääjohtaja

Jääskeläinen Saara

Kuukasjärvi Kaisa

Perälä Hanna

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu & fossiilittoman liikenteen tiekartta

Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen on työskennellyt liikenne- ja viestintäministeriössä jo vuodesta 1999. Hänen tehtäviinsä kuuluvat tieliikenteen ilmasto- ja energiakysymykset ja liikenteen vaihtoehtoiset käyttövoimat. Hän on ollut liikenteen osalta tekemässä useita kansallisia energia- ja ilmastostrategioita ja vastaavia suunnitelmia. Fossiilittoman liikenteen tiekartta –työryhmässä hän toimi sihteerinä ja on vastannut myös tiekarttaan liittyvien vaikutusarviointien kokonaisuudesta.

Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus

Nina Raitanen, Suomen Tieyhdistys ry

Jorma Mäntynen, WSP Finland Oy

Liikennejärjestelmän kokonaiskuva 

Harri Vitikka on työskennellyt liikennejärjestelmäyksikön päällikkönä Pirkanmaan ELY-keskuksessa ELY-keskusten aloittamisesta vuonna 2010 alkaen. Yksikön tehtäviin kuuluvat alueellinen liikennejärjestelmätyö, liikenneturvallisuus, maankäyttö- ja liikenteen ympäristöasiat sekä joukkoliikenteen järjestäminen Pirkanmaalla Tampereen kaupunkiseudun ulkopuolisilla alueilla.

Tekniikan tohtori Nina Raitanen toimii yli satavuotiaan Suomen Tieyhdistyksen toimitusjohtajana. Aiemmin hän on työskennellyt mm. Aalto-yliopistossa, Destiassa ja Liikenneministeriössä.

Professori Jorma Mäntynen oli 25 vuotta liikenne- ja kuljetustekniikan professorina Tampereen teknillisessä yliopistossa. Vuodesta 2016 hän on toiminut johtajana WSP Finland Oy:ssä. Yliopistoon Mäntynen siirtyi Neste Oy:n palveluksesta. Jorma Mäntysen mielenkiinnon kohteena on pitkään ollut liikennejärjestelmä ja sen tulevaisuus. Viime vuosina Mäntynen on keskittynyt lentoliikenteen ohella tavaraliikenteen ja liikenteen infrastruktuurin merkitykseen elinkeinoelämän kilpailutekijänä

Ari Vandell, Tampereen kaupunki

Emil Matintupa, Ramboll Finland Oy

Liikennealan osaaminen

DI Ari Vandell toimii Tampereen kaupungin Kaupunkiympäristön palvelualueella liikennejärjestelmän suunnitteluyksikön päällikkönä. Hän on toiminut Tampereen kaupungilla suunnittelupäällikkönä hieman erilaisilla tehtävänkuvilla vuodesta 2010 lähtien. Tätä ennen hän toimi runsaat 20 vuotta konsulttina liikennealalla. Hänellä on monipuolinen kokemus erityyppisten liikennehankkeiden vetämisestä, suunnittelun tilaamisesta sekä päätöksentekoprosesseista. Vandell on toiminut myös aktiivisesti kansallisien ohjeiden ja koulutuspäivien valmistelussa. Hänen parhaita osaamisalueitaan ovat laajat verkolliset selvitykset, liikenteen ja maankäytön yhteensovittaminen, liikenteen hallinta sekä liikenneturvallisuus.

DI Emil Matintupa toimii Rambollissa City Infra-sektorin johtajana. Vuodesta 2007 alkaen hän on työskennellyt väyläsuunnittelun parissa. Väylähankkeiden rakentamiskustannusten hallinta on aina kiinnostanut ja viimeisten vuosien aikana Matintupa on toiminut kustannuslaskennan asiantuntijan Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmä ja -palveluallianssissa.

Marko Forsblom, ITS Finland ry

Timo Tirkkonen, Väylävirasto

Kenen käytössä tieverkko on tulevaisuudessa

KTM Marko Forsblom on toiminut liikenteen parissa jo viidellä vuosikymmenellä. Vuosikymmeniin mahtuu työskentelyä yrittäjän roolissa, suunnittelu- ja konsultointiyrityksissä. ministeriössä ja nyt viimeiset 5 vuotta älykkään liikenteen verkostossa eli ITS Finlandissa. Kaikissa tehtävissä on ollut yhteistä työskentely liikenteen tulevaisuuskysymysten mielenkiintoisessa maailmassa.

Timo Tirkkonen työskentelee kehittämispäällikkönä Väyläviraston taitorakenneyksikössä, päävastuualueenaan väylänpidon T&K:n koordinointi. Erikoisalueina hänellä on Väylävirastossa uusiomaarakentaminen ja elinkaariasiat sekä siltatekniikan osalta monitoroiminen, siltojen kunto ja kantavuus, tietomallintaminen sekä teräsrakenteet.

Metsäranta Heikki

Ramboll Finland Oy

Liikennejärjestelmän työmarkkinavaikutukset ja niiden arviointi

Heikki Metsäranta on liikennetekniikan diplomi-insinööri, joka on kiinnostunut erityisesti liikennepolitiikasta ja -taloudesta. Hän on toiminut vuodesta 1996 alkaen projektipäällikkönä ja liikennetalouden asiantuntijana lukuisissa liikennehallinnon toimeksiannoissa. Metsäranta on päätoimisesti projektipäällikkönä Ramboll Finland Oy:ssä ja sivutoimisesti liikennetalouden opettajana Hämeen ammattikorkeakoulussa. Esitys pohjautuu Valtioneuvoston kanslian tutkimushankkeeseen, joka toteutettiin Ramboll Finland Oy:n ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan yhteistyönä.

Rantala Jarkko

WSP Finland Oy

Rautatieliikenteen uusi aika – rataverkon kokonaiskuva tulevaisuuden toimintaympäristössä

TkT Jarkko Rantala toimii Business & Logistics -yksikön päällikkönä WSP Finland Oy:ssa. Yksikkö tekee kaikkiin kuljetusmuotoihin sekä logistisiin järjestelmiin liittyviä järjestelmätason tarkasteluja ja perusteluviestintää, joissa lähtökohtana on elinkeinoelämän kuljetus- ja infrastruktuuritarpeet. Hänellä on pitkä kokemus kuljetusten ja logistiikan alalta sekä yliopistomaailmasta että elinkeinoelämästä. Hän on akateemisella urallaan toiminut viimeksi logistiikan professorina ja elinkeinoelämäurallaan toiminut sekä konsultoinnissa ja t&k -tehtävissä että raskaan kaluston liiketoimintayksiköiden johtotehtävistä.

Hokkanen Joonas

Ramboll Finland Oy

Aluetaloustieteen menetelmät liikennejärjestelmän vaikutusten arvioinnissa

FT, Dos Joonas Hokkanen on osallistunut yli 30 vuoden työuransa aikana lukuisiin vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointitöihin, kehittämishankkeisiin, tiekartta- ja strategiatöihin sekä päättäjätasolla tehtyihin strategiatöihin. Nykyisin Hokkanen vastaa laajoista asiantuntemusta vaativista hankekokonaisuuksista. Joonaksen toteuttamiin toimeksiantoihin lukeutuvat erityisesti vaikutusten ml. aluetalouden ja vaikuttavuuden arviointiin liittyvät kehitys- ja muutoshankkeet yritys, alue- ja kansallisella tasolla tavoitteena Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn nostaminen kansainvälisellä tasolla. Joonas vastaa Ramboll konsernissa myös vaikutusten tekniikka-alueen arvioinnista ja vaikutusten arvioinnin tutkimus- ja kehitystyöstä, käytännön arvioinneista, sekä niihin liittyvästä logistiikasta, kustannuslaskennasta ja vaikutusten sekä materiaalivirtojen mallinnuksesta ja materiaalitehokkuudesta.
Joonas Hokkanen toimii korkeatasoisissa tieteellisissä julkaisusarjoissa arvioijana. Hokkanen on kehittänyt laajassa yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa maailmanlaajuisestikin käyttöönotettuja ja merkittävissä tieteellisissä kongresseissa ja kansainvälisissä julkaisusarjoissa esiteltyjä julkisen päätöksenteon tuki- ja ohjausmenetelmiä.

Raninen Mikko

Sweco

Infrastruktuurin  hiilipäästöt – avain ilmastokriisiin

Raninen on kestävän liikkumisen ja strategisen kaupunkisuunnittelun asiantuntija. Maantieteilijänä hän katsoo maailmaa laajasti monesta eri näkökulmasta. Hänen erityisosaamista ovat strateginen suunnittelu ja kestävä kehitys. Raninen haluaa puheenvuorossaan herättää ajatuksia infran osuudesta kestävässä kehityksessä.

Wood Päivi

Keskuskauppakamari

Miten suomi menestyy kansainvälisesti?

Päivi Wood toimii Keskuskauppakamarin johtavana liikenne- ja elinkeinopoliittisena asiantuntijana. Ennen Keskuskauppakamaria Wood työskenteli Euroopan komission liikennepääosastolla ja Suomen pysyvässä EU-edustustossa Brysselissä. Lisäksi Wood on toiminut useiden vuosien ajan virkamiehenä liikenne- ja viestintäministeriössä, Ulkoministeriössä ja kansainvälisten asioiden päällikkönä liikenteen turvallisuusvirastossa

Hievanen Sauli

Miltton Networks

Sipilän ja Marinin hallitusten liikennepoliittinen perintö

Sauli Hievanen on vaikuttajaviestinnän johtava neuvoantaja ja osakas Miltton Networksissa. Hänellä on yli 20 vuoden mittainen työura politiikassa ja ammattiyhdistysliikkeen edunvalvontatehtävissä. Hievanen on toiminut liikenneministeri Merja Kyllösen erityisavustajana ja usean kansanedustajan avustajana. Ennen Milttonia Hievanen vastasi SAK:n yhteiskuntasuhteiden kehittämisestä ja liikennepolitiikasta. Saulin erityisasiantuntemusta ovat maankäyttö,- liikenne- ja asuntopolitiikka, kaupunkikehitys sekä teollisuus- ja valtion omistajapolitiikka. Hän on ollut edistämässä useita merkittäviä kehityshankkeita liikennesektorilla ja on yksi Suomen eturivin taustavaikuttaja.

Liimatainen Heikki

Tampereen yliopisto

Tarpeellinen liikenne, eli saako suoritetta sorkkia?

Tenure track -professori, dosentti, TkT Heikki Liimatainen on johtanut Tampereen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verneä vuodesta 2016. Liimatainen on Suomen johtava asiantuntija liikenteen energia- ja ilmastopolitiikan alueella. Hänellä on laaja kokemus tutkimushankkeiden johtamisesta ja tulosten tieteellisesti korkealaatuisesta julkaisemisesta. Hänet on myös palkittu vuoden joukkoliikennehenkilönä ja yliopistoviestijöiden tunnustuspalkinnolla aktiivisesta ja vaikuttavasta viestinnästä.

Antikainen Taneli

Väylävirasto

Liikenneväylien hankearviointiin uudet ohjeet

Taneli Antikaisella on 25 vuoden kokemus liikennehallinnon eri tehtävistä. Hän toimi 1996-2010 välisenä aikana Merenkulkulaitoksessa apulaisjohtajana Väylänpito-toiminnossa ja samalla liikenne- ja logistiikkayksikön päällikkönä. Vuosina 2000-2003 hän työskenteli liikenne- ja viestintäministeriön tavaraliikenneyksikössä ylitarkastajana. Vuodesta 2010 hän on toiminut liikennetalousasiantuntijana Väylävirastossa (aik. Liikennevirasto).
Nykyisessä tehtävässä valtion väyläinvestointien hankearviointi on keskeinen kokonaisuus. Tehtävä tuottaa tietoa liikenneväylien kehittämishankkeiden ym. toimenpiteiden vaikutuksista ja yhteiskuntataloudellisesta kannattavuudesta sekä ratkaisuvaihtoehtoja liikennejärjestelmän strategisen suunnittelun tueksi ja liikennepolitiikan valmisteluun. Antikainen vastaa osaltaan vaikutusten arvioinnin menetelmien perusteiden, ohjeistusten ja laskentamallien kehittämisestä ja osallistuu kehitystyöhön. Hän on vastannut uusien hankearviointiohjeiden päivitystyöstä. Uudet päivitetyt ohjeet on julkaistu joulukuussa 2020.

Liukas Juha

Sitowise Oy

Tarvitaanko rakennetun ympäristön yhteistä nimikkeistöä?

Juha Liukas on Sitowisessä yhtenä vastuuhenkilönä tietomallinnusosaamisen kehittämisessä, minkä lisäksi on osallistunut valikoitujen projektien tietomallinnuksen ja tiedon hallinnan ohjaukseen. Näistä voidaan mainita mm. Helsinki-Vantaan terminaalinlaajennuksen, Kruunusiltojen ja Raide-Jokerin tiedonhallinnan asiantuntija- ja strategiatyö. Väyläviraston tiestötietojärjestelmän uudistamisessa Velho-allianssissa hänen erityisvastuullaan on ollut tiedonhallinnan ja tietomallinnuksen standardit ja nimikkeistöt.

Juha Liukas on ollut mukana useissa infra-alan tiedonhallintaan ja tietomallinnukseen liittyvissä kehityshankkeissa 2001. Hän toimii aktiivisesti buildingSMART Finlandin infra-toimialaryhmässä. BuildingSMART Finlandin tavoitteena on edistää tietomallinnuksen käyttöönottoa koko infra-alalla. bSF:ssä hänen vastuullaan on ollut erityisesti nimikkeistötyö ja tiedonsiirron kehittäminen. Hän on ollut mukana mm. Infra-rakennusosa-nimikkeistön päivitystyössä 2015 sekä luomassa InfraBIM-nimikkeistöä. Liukas oli mukana kahdessa Rakennustiedovastn KIRAdigin nimikkeistöselvitystyössä: ”Kiinteistö- ja rakentamisalan nimikkeistövertailu” ja ”Rakennus- ja infra-alan yhteinen nimikkeistö ja CoClass-järjestelmän käytettävyysselvitys”.

Uransa alussa Juha on toiminut n. 10 vuotta geoteknisenä suunnittelijana. Hänellä myös yli 20 vuoden kokemus ohjelmistokehitystyöstä kunnallistekniikan CityCad-suunnittelujärjestelmän kehittämisessä.

Weurlander Minna

Sweco

Miten varmistetaan liikenne- ja väyläinfra-alan osaaminen tulevaisuudessa

Minna Weurlander toimii Swecossa maankäyttö, liikenne ja ympäristö -yksikön johtajana. Hänellä on vuosien kokemus kunta, kuntayhtymä ja valtion hallinnon palveluksesta ja nyt viimeisimpänä hän on toiminut n. 3 vuotta suunnittelutoimistossa. Hänen vahvuuksiaan ovat liikenteen ja maankäytön yhteensovittaminen, liikennejärjestelmäsuunnittelu sekä laaja päätöksentekoprosessien tuntemus. Hänet tunnetaan kantaaottavana ja vahvana persoonana, jota ajaa vahva ratkaisukeskeisyys ja aito vuorovaikutus.

Paavilainen Jyrki

Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala

Katutöiden haittojen vähentäminen – tutkimuksesta toimenpiteisiin.

Jyrki Paavilainen on toiminut yli 25 vuotta yhdyskuntatekniikan ja liikenneinfran kehittämisen parissa. Paavilainen on myös alan kokenut luennoitsija, kirjoittaja ja kouluttaja. Parhaillaan hän johtaa Helsingin kaupungilla pormestari Jan Vapaavuoren käynnistämää Katutöiden haittojen vähentäminen –hanketta, joka on osa Maailman toimivin kaupunki –strategiaa.

Kauppi Aleksi

Vaisala Oy

Kuinka konenäkö ja kuvatieto voivat tukea muuttuvien liikennejärjestelyiden ylläpidossa

Aleksi Kauppi toimii RoadAI-sovelluspäällikkönä Vaisalalla tavoitteenaan viedä Vaisalan konenäkötuotetta entistä vahvemmin globaaleille markkinoille. Hän on aikaisemmin työskennellyt eri rooleissa myynnistä yrityksen kehittämiseen Vionicessa – konenäköstartup-yrityksessä, jonka Vaisala osti vuonna 2017.  Kauppi on koulutukseltaan diplomi-insinööri Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta

Rautiainen Tuukka

Ojanen Tapio

Haapamäki Taina

Gaia Consulting Oy

Tieverkon sähköistämisen mahdollisuudet ja haasteet Suomessa

TUUKKA RAUTIAINEN, Gaia Consulting Oy
Tuukka Rautiainen toimii liiketoimintapäällikkönä Gaia Consulting Oy:ssä. Tuukka on erikoistunut kestävän liiketoiminnan hankkeisiin, joissa painottuvat strategiset energia- ja ilmastokysymykset. Hänellä on laaja kokemus erilaisista hiilineutraalisuuteen liittyvistä selvityksistä niin julkiselta kuin yksityiseltä sektorilta. Koulutukseltaan Tuukka on tuotantotalouden diplomi-insinööri.

TAPIO OJANEN, Väylävirasto
Tapio Ojanen on Väyläviraston Liikenne ja maankäyttö -osaston apulaisjohtaja. Tapio työskentelee strategisen liikennejärjestelmäsuunnittelun ja liikenteen ilmastopolitiikan parissa. Hänellä on yli vuosikymmenen kokemus liikennejärjestelmän ja maankäytön suunnittelusta. Koulutukseltaan Tapio on energiatalouden diplomi-insinööri.

TAINA HAAPAMÄKI, Flou Oy
Taina Haapamäki toimii FLOU Oy:n toimitusjohtajana. Hänen erikoisalaansa ovat liikenteen strateginen suunnittelu, liikenne-ennusteet ja liikennetalous. Hänellä on monipuolinen kokemus vaikutusarvioinnin kehittämistehtävistä, hanke- ja ohjelmatason liikennejärjestelmäsuunnittelusta ja liikenteen tulevaisuusselvityksistä. Hän on toiminut projektipäällikkönä lukuisissa esiselvityksissä, hankearvioinneissa sekä liikennemalliprojekteissa. Koulutukseltaan Taina on liikennetekniikan diplomi-insinööri.

Lehtinen Annakaisa

Airaksinen Simo

WSP

Uudet käyttövoimat ovat tulleet linja-autoliikenteeseen

Annakaisa on työskennellyt sähköbussiliikenteen parissa vuodesta 2014 ensin VTT:llä ja sen jälkeen konsulttina Trafixilla ja vuodesta 2018 alkaen WSP:llä. Hän on toiminut projektipäällikkönä ja asiantuntijana Liikennevirastolle, HSL:lle ja usealle suomalaiselle kaupungille (mm. Espoo, Oulu, Turku ja Vantaa) tehtävissä bussiliikenteen käyttövoima- ja sähköbussiselvityksissä. Annakaisan erikoisalaa ovat joukkoliikenne ja liikenteen vaihtoehtoiset käyttövoimat, erityisesti sähköinen liikenne. Simolla on pitkäaikaista kokemusta joukkoliikenteestä. Hän on ollut joukkoliikenteen asiantuntijana, projektipäällikkönä ja suunnittelijana WSP:ssä vuodesta 2005 alkaen. Viime vuosina hän on ollut projektipäällikkönä ja asiantuntijana esimerkiksi joukkoliikenteen käyttövoimiin liittyvissä selvityksissä. Käyttövoimaselvityksiä on tehty mm. Kuopiolle ja Lahdelle, jotka onnistuivat hyvin sähköbussiliikenteen kilpailutuksissa.

Pekkala Veikko

Oulun yliopisto

Raskaan liikenteen semiautonominen ajaminen Suomen tiestössä

Veikko Pekkala
Toimin tutkijana Platooning Finland-projektissa
FM, DI, Yliopisto-opettaja, Tohtorikoulutettava
Rakennesuunnittelun ja rakentamisteknologian tutkimusryhmä
Oulun yliopisto

Olin Janne

Aalto-yliopisto

Automaattisen kumipyöräjoukkoliikenteen lähitulevaisuus Helsingissä

Janne Olin (DI, maankäytönsuunnittelu ja liikennetekniikka) työskentelee väitöskirjatutkijana Aalto-yliopistossa. Tutkimuksessaan hän keskittyy ihmisten liikkumisen muutoksiin, uusiin liikkumisteknologioihin sekä innovaatioprosessien vastuullisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja kestävyyteen. Aiemmin Olin on työskennellyt muun muassa Sohjoa Baltic -robottibussihankkeessa projektisuunnittelijana sekä monissa strategisen liikennejärjestelmäsuunnittelun tehtävissä yksityisen sektorin konsulttitoimistoissa.

Scholliers Johan

VTT

Piloting Connected and Automated Driving using 5G

Johan Scholliers toimii johtavana tutkijana VTT:llä Autonomiset Ajoneuvot-tiimissä. Hänellä on yli 20 vuotta kokemusta älyliikenteen alalla. Viime vuosina hän on ollut mukana monissa kansainvälisissä projekteissa, jotka liittyvät ajoneuvojen väliseen kommunikointiin ja automatisointiin. Hän toimii Suomen viranomaisten teknisena tukena NordicWay-projektissa ja C-ROADS Platformissa. Tällä hetkellä hän on mukana useassa 5G-liittyvissä Horizon 2020 projekteissa, jossa tutkitaan miten 5G-kommunikointia voi tukea ajoneuvojen automatisioinita.

Kulmala Risto

Traficon Oy

Mitä automaattiajaminen vaatii fyysiseltä ja digitaaliselta infralta?

TkT Risto Kulmala työskentelee johtavana asiantuntijana Traficon Oy:ssä ja on sitä ennen työskennellyt Liikennevirastossa, VTT:ssä ja Lundin yliopsitossa Ruotsissa. Viime aikoina hän on tehnyt etenkin keskusteleviin ja automaattisiin autoihin liittyvien kotimaisten ja kansallisten hankkeiden parissa.

Lise Weidner

Head, Strategic Roads Division, Mobility Department, Projects Directorate, EIB

Sustainable transportation infrastructure investments: A view from the EU’s climate bank

Lise Weidner is the Head of the Strategic Roads Division in the Mobility Department of EIB’s Projects Directorate.

Lise is a transport infrastructure executive with more than 25 years of globally achieved experience working for a leading law firm in Scandinavia and three International Financial Institutions (IFIs), i.e. the Asian Development Bank (ADB), the African Development Bank (AfDB) and the European Investment Bank (EIB) in positions of increasing complexity and responsibility.

Lise has worked on large transport infrastructure projects in South Asia. She contributed to India’s large scale PPP programme in the road sector and has – in addition to her project work – developed Transport Sector strategies, Road Sector Master plans, Regional transport logistics and capacity building programmes in Pakistan, Nepal, Sri Lanka and the Maldives. In Africa, Lise was the project team leader for a series of regional road corridors in Zambia and Malawi and a strategic road project in Mauritius. She was the task manager of the National Multimodal Transport Master Plan in Zambia and was in charge of the implementation of the East Africa Trade and Transport Facilitation project.

Since joining EIB in early 2015, Lise worked as transport economist on strategic roads PPP projects and investment programmes in Europe. In April 2018, she took over the Management of the Strategic Roads Division, which appraises and monitors all major highway projects across the world in which EIB invests.

Lise Weidner holds a Masters in Law from the University of Copenhagen, Denmark and an International Master of Business Administration from the Instituto de Empresa, Madrid, Spain.

Diego Ferrer

Lead Economist, Strategic Roads Division, Mobility Department, Projects Directorate, EIB

Sustainable transportation infrastructure investments: A view from the EU’s climate bank

Diego Ferrer is Lead Transport Economist in the Strategic Roads Division in the Mobility Department of EIB’s Projects Directorate.

Diego is a transport expert with more than 25 years of experience working mainly for the European Investment Bank. Diego has worked on more than 400 large transport infrastructure projects across the world, including PPP operations. In addition to project appraisal and monitoring work, Diego has been holding key positions and roles in the definition of EIB transport policies and technical assistance programmes.

Diego Ferrer holds a Masters in Engineering from École Centrale Paris and a Master of Business Administration from Webster University US.

Luennoitsijat tiistaina 16.3.2021

Paatero Sirpa

Kuntaministeri

Heikkinen Sonja

PostNord Oy

Kasvavan pakettiliiketoiminnan vaatimukset kuluttaja keskiössä, logistiikkatoimija mahdollistamassa ja infra alustana.

Heikkilä Sonja, Business Development & Innovation Lead, vastaa PostNordilla pakettiliiketoiminnan palvelukokonaisuuden kehittämisestä sekä viimeisen kilometrin haasteiden ratkaisemisesta. Heikkilä on koulutukseltaan liikennetekniikan diplomi-insinööri. Hän teki diplomityönsä Mobility as a Service -aiheesta, ja päätyi sen myötä mukaan kansainvälisiin MaaS-foorumeihin. Heikkilä on työskennellyt aiemmin mm. Škoda Auton digitaalisessa innovaatiokeskuksessa Prahassa ja OP -Ryhmässä kehittäessään strategista liikkumisen palveluihin keskittynyttä uudistumisohjelmaa.

Katri Eskola, Väylävirasto

Mikko Inkala, Afry Oy

Leena Korkiala-Tanttu, Aalto-yliopisto

Ovatko ilmastotavoitteet saavutettavissa & Kokemuksia hankkeiden maailmasta

Mikko Inkala on toiminut AFRY Finland Oy:n (ent. Pöyry Finland Oy) Suomen Infrasuunnittelun johtajana vuodesta 2010. Tätä ennen hän on toiminut erilaisissa esimies-, projektinjohto- ja asiantuntijatehtävissä AFRYllä, Tiehallinnossa ja muissa suunnittelutoimistoissa erikoisaloinaan maanalainen rakentaminen ja väyläomaisuuden hallinta.

Leena Korkiala-Tanttu on toiminut geotekniikan professorina Aalto-yliopistossa vuodesta 2010. Sitä ennen hän on tehnyt infrarakentamisen suunnittelutehtäviä useassa konsulttitoimistossa sekä muun muassa päällysrakennetutkimusta VTT:llä. Leenan tutkimusalana ovat perusgeotekniikan lisäksi kiertotalouden mineraalipohjaiset materiaalit, niiden käyttö infrarakentamisessa, elinkaaritarkastelut ja päästölaskelmat.

Anne Silla, VTT

Juha Laurila, Infra ry

Nina Raitanen, Suomen Tieyhdistys

Katse kohti hyvinvointia ja terveyttä

TkT, Anne Silla työskentelee VTT:llä Liikennejärjestelmät -tutkimustiimin päällikkönä ja erikoistutkijana. Anne valmistui keväällä 2005 diplomi-insinööriksi Tampereen teknilliseltä yliopistolta ja on valmistumisestaan lähtien työskennellyt VTT:llä. Vuonna 2012 Anne väitteli tekniikan tohtoriksi Aalto yliopistosta. Annella on yli 15 vuoden kokemus tie- ja rautatieliikenteen turvallisuustutkimuksesta. Lisäksi hän on toiminut projektipäällikkönä lukuisissa kotimaisissa hankkeissa sekä työpakettien vetäjänä EU-hankkeissa. Suuri osa Annen hankkeista liittyy vaikutusarviointeihin, joiden aiheina ovat olleet mm. junan allejääntien estämisen toimenpiteet, tasoristeysten turvallisuustoimenpiteet, kevyelle liikenteelle suunnatut älyliikenteen sovellukset, kuljettajien tukijärjestelmät ja automaattiajaminen.

Diplomi-insinööri Juha Laurila työskentelee INFRA ry:n elinkeinojohtajana. Juhan vastuualueelle kuuluu mm. yleinen edunvalvonta, t&k-toiminta, ympäristö ja yhteiskuntavastuu, kiviaines-, purku- ja kierrätysasiat.

Tekniikan tohtori Nina Raitanen toimii yli satavuotiaan Suomen Tieyhdistyksen toimitusjohtajana. Aiemmin hän on työskennellyt mm. Aalto-yliopistossa, Destiassa ja Liikenneministeriössä.

Sami Kiiskinen,  Finavia Oy

Ville Lehmuskoski, HKL

Odotusten aallokossa – liikennejärjestelmät eri alojen näkökulmasta

Sami Kiiskinen (DI, liikennetekniikka) on työskennellyt liikenteen ja liikenneinfran parissa runsaat 20 vuotta. Vuosituhannen alussa projektipäällikkönä ja osakkaana liikennealan konsulttitoimistossa ja vuodesta 2007 alkaen eri tehtävissä Finaviassa. Nykyisin hänen tehtäviinsä Helsinki-Vantaan lentoaseman kehitysjohtajana kuuluu erilaisia lentoaseman kehittämiseen liittyviä vastuita, kuten lentoliikennealueiden ja asematasojen yleissuunnittelu, maaliikenneyhteyksien kehittäminen ja prosessikehitys. Sami on ollut mukana 2013 käynnistetyssä Helsinki-Vantaan lentoaseman mittavassa kehittämisohjelmassa sen alusta asti.

Ville Lehmuskoski toimii Helsingin joukkoliikenneinfrastruktuurista sekä metro- ja raitioliikenteen operoinnista ja kaupunkipyöristä vastaavan HKL:n toimitusjohtajana. Aiemmin Lehmuskoski on toiminut mm. Helsingin liikennesuunnittelupäällikkönä ja HSL:n joukkoliikennesuunnitteluosaston johtajana sekä konsulttitoimistossa osastopäällikkönä.

Kaartinen Katja

Sitowise Oy

Eri toimenpiteiden vaikuttavuus liikenteen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa

Katja on työskennellyt liikennealan tehtävissä kohta kymmenen vuotta. Viime vuosina hän on perehtynyt liikennejärjestelmätyöhön ja liikenteen ilmastovaikutuksiin. Katjassa yhdistyy tilastollinen perehtyneisyys ja johtopäätösten tiivis visualisointi. Väylät ja liikenne -päivien esitykseensä hän on ottanut kansantajuisen lähestymistavan ja pyrkii avaamaan tutkimustiedon ja tilastojen avulla liikenteen päästövähennyksiin liittyviä keskeisiä kysymyksiä selkeällä tavalla.

Valkonen Anne

Via Blanca Oy

Ilmastonmuutoksen vaikutus sorateiden kunnossapitoon

Anne Valkosen työura alkoi vasta valmistuneena diplomi-insinöörinä vuonna 1993, jolloin hän perehtyi tutkimushankkeiden kautta erilaisiin tierakennusmateriaaleihin. Tutkijan uraa kesti yhdentoista vuoden ajan. Tämän jälkeen hän työskenteli Hämeen tiepiirissä ja sittemmin Pirkanmaan ELY-keskuksessa päällystys – ja tiemerkintäurakoiden hankinnassa yhdentoista vuoden ajan. Viimeisen viiden vuoden ajan hän on toiminut tierakennusalan konsulttina ja yrittäjänä. Jatko-opinnot hän aloitti vuonna 2020.

Inha Laura & Maarit  Vehviläinen

Tampereen kaupunki

Hiilineutraalius kaupunkiliikenteen haasteena

Laura Inha: Tammikuusta 2020 lähtien Laura Inha on kehityspäällikkö Tampereen kaupungin Kestävä Tampere 2030 -ohjelmassa. Ohjelma vastaa kaupungin strategian toteutumisesta hiilidioksidineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Laura viimeistelee väitöskirjaansa resilienttien vesipalvelun politiikasta Tampereen yliopistossa. Hän on myös hankkinut kahdeksan vuoden työkokemuksen sadeveden hallinnan konsultoinnista Suomessa ja kansainvälisestä kehityksestä Maailmanpankissa (Global Water Practice), keskittyen vesiturvaan, pohjaveden hoitoon ja sanitaatioon pääasiassa Intiassa. Lauralla on maisterin tutkinto maa- ja vesirakentamisesta pääaineena vesi- ja ympäristötekniikka.

Maarit Vehviläinen: Maarit Vehviläinen on työskennellyt projektipäällikkönä yli 15 vuotta ICT-maailmassa. Koulutukseltaan hän on tietoliikennetekniikan diplomi-insinööri. Syksyllä 2017 hän vaihtoi yksityiseltä sektorilta töihin Tampereen kaupungin Smart Tampere -yksikköön aloittaessaan projektipäällikkönä EU Horizon2020 rahoittamassa projektissa STARDUST. Tässä projektissa tieto- ja viestintätekniikkaa sekä esineiden internetiä (IoT) käytetään voimakkaasti energiatehokkuuden parantamiseksi ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Salmi Jatta

Ilmatieteen laitos

Ilmanlaatuselvitykset liikenne- ja kaupunkisuunnittelussa

Jatta Salmi on Ilmatieteen laitoksen Asiantuntijapalveluissa työskentelevä ilmanlaadun asiantuntija. Hänen erityisalaansa ovat päästöjen leviämismallilaskelmilla tehtävät ilmanlaadun arvioinnit sekä ilmanlaadun mittaukset. Hän on tehnyt mallintamalla koko kaupunkialueen kattavia ilmanlaatuselvityksiä useisiin Suomen suurimpiin kaupunkeihin ja tarkastellut isojen väylähankkeiden yhteydessä erityiskohteita kuten tunneleita ja katukuiluja. ”Suunnitteluvaiheessa tehtävillä päästöjen leviämismallilaskelmilla voidaan löytää jo ennakkoon ilmanlaadun kannalta pienimmän haitan vaihtoehto”, hän tiivistää esityksensä tärkeimmän näkökulman.

Lahdenperä Pertti

VTT

Kehitysmenettelyyn perustuva kokonaisurakka (kKU) – toteutusmuodon uusi valtavirta?

Röman Teemu

AFRY Finland Oy

Täysimittaisten koerakenteiden hyödyntäminen osana allianssihanketta- VT12 VALTARI -allianssi

Teemu on tamperelaistunut jämsäläinen, joka toimii viidettä vuotta geosuunnittelijana AFRY:lla. Teemu opiskeli Tampereen Teknillisessä yliopistossa (nyk. Tampereen yliopisto), jossa DI:n tutkinto tuli valmiiksi kesällä 2018.  Vielä lyhyestä urastaan huolimatta Teemu on ehtinyt olla mukana monissa mielenkiintoisissa hankkeissa, kuten Tampereen raitiotieallianssissa, Pasila-Riihimäki -välin yleis- ja ratasuunnitelmassa sekä esitelmän aiheenakin olevassa Lahden kehätien VALTARI-allianssissa. Kotimaisten hankkeiden lisäksi teollisuuspuolen suunnittelutehtävät ovat vieneet myös toiselle puolen maapalloa. Geotekniikan lisäksi lähellä Teemun sydäntä ovat jääkiekko ja salibandy.

Heilala Anni

Civilpoint Oy

Tiedonsiirto kustannuslaskenta- ja suunnittelujärjestelmien välillä

Anni Heilala on toiminut ohjelmistoasiantuntijana Civilpointilla vuodesta 2018 lähtien ja vuoden 2020 lopussa hän valmistui diplomi-insinööriksi Aalto-yliopistosta. Diplomityönsä hän teki tietomallipohjaisesta kustannuslaskennasta infra-alalla ja on kertomassa tästä aiheesta Väylät & Liikenne -tapahtumassa. Heilala on ollut mukana alan projekteissa, kuten Ihku-allianssissa, lisäksi hän on kiinnostunut erityisesti edistämään tietomallinnusta ja sen standardointia infra-alalla.

Kunnasvirta Annika

Turun Ammattikorkeakoulu

Vaikuttavuusarvioinnilla skaalautuvuutta ja prosessioppeja – opit CIVITAS ECCENTRIC –hankkeesta

Annika Kunnasvirta toimii Turun ammattikorkeakoulussa projektipäällikkönä. Työssään hän on keskittynyt erityisesti energiatehokkuuden ja kestävän liikenteen ja liikkumisen teemoihin sekä systemaattisen hankearvioinnin kehittämiseen.

Lyytikäinen Eero

Civilpoint Oy

AR-teknologian hyödyntäminen hankkeiden vuorovaikutuksessa

Eero Lyytikäisellä on usean vuoden kokemus tiedonhallinnan sekä tietomallien parissa toimimisesta asiakasprojektien sekä käytännön työskentelyn kautta. Hän työskentelee Civilpoint Oy:n avainasiakaspäällikkönä infra- ja talonrakentamisen asiakkaiden parissa auttaen heitä kehittämään liiketoimintojaan tietomallien ja tiedonhallinnan avulla.

Larsen Annukka

WSP Finland

Valo häiriötekijänä

Annukka Larsen on valaistussuunnittelija, joka on erikoistunut kaupunkivalaistukseen yleissuunnittelutasosta toteutussuunnitteluun. Annukka toimii WSP Finland Oy:ssä Design Studion apulaispäällikkönä ja 7-henkisen valaistustiimin vetäjänä. Ennen WSP:tä Annukka koordinoi Jyväskylän Valon kaupunki -hanketta 10 vuoden ajan. Ajanjakso opetti hahmottamaan, miten laadukas valaistus integroidaan kaupunkiympäristöön kaavoitusvaiheesta ylläpitoon asti. Tällä hetkellä työn alla oleva häiriövaloselvitys Helsinkiin on pioneeritason hanke, jossa haetaan keinoja vähentää häiriövaloa ja valosaastetta ja ohjata häiriöttömän valaistuksen syntymistä yli omistusrajojen.

Happo Mikko

Ramboll Finland Oy

Tieliikenteen lähipäästöt tulevaisuudessa – vähenevätkö terveyshaitat?

Mikko Happo ilmanlaadun johtava asiantuntija ja ryhmäpäällikkö Ramboll Finland Oy:ssä. Mikko on koulutukseltaan filosofian tohtori ja polttoperäisten päästöjen toksikologian dosentti Itä-Suomen yliopistossa. Mikon on perehtynyt laaja-alaisesti eri ilmansaasteiden, kuten katupölyn, polttoperäisten päästöjen kuin nanohiukkasten ja sisäilman aiheuttamiin terveyshaittoihin, sekä päästöjen leviämismallinnukseen. Mikolla on 34 kansainvälisesti vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua. Uusimmat näistä käsittelevät Nanjingin ilmanlaadun ja terveyshaittojen muutoksia päästörajoitusten aikana.

Survo Pyry

WSP Finland Oy

Ohjaavat äänet ympärillämme – Ääniympäristön suunnittelu osana liikkumisen esteettömyyttä

Pyry Survo on luova äänen asiantuntija, joka kulkee aina korvat auki kuunnellen. Hän työskentelee WSP:llä akustiikka- ja äänisuunnittelijana suunnitellen parempia ja esteettömämpiä ääniympäristöjä niin ulko- kuin sisätiloihin. Ennakkoluuloton ja innokas Pyry on tulevaisuuden tekijä, jonka erityisosaaminen äänen ja esteettömyyden parissa mahdollistaa monipuolisten projektien toteuttamisen. Hän ymmärtää, että ääniympäristö on merkittävä osa niin ihmisten hyvinvointia, esteettömyyttä kuin brändien menestystä.

Rajamäki Riikka

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Indikaattorit osaksi Suomenkin liikenneturvallisuustyötä

Erityisasiantuntija Riikka Rajamäki on työskennellyt Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa (aiemmin Trafi) vuodesta 2014 alkaen. Työssään hän laatii tieliikenteen turvallisuuteen liittyviä tilastoja ja analyyseja ja osallistuu tutkimusten tilaamiseen ja ohjaamiseen. Rajamäki oli Suomen edustajana EU-komission asiantuntijaryhmässä, jossa valmisteltiin Unionin yhteisiä tieliikenneturvallisuuden indikaattoreita. Hän on tällä hetkellä Traficomin vastuuhenkilönä EU-komission osittain rahoittamassa 19 maan hankkeessa, jossa näitä indikaattoritietoja kootaan ensimmäistä kertaa yhteisesti sovituin menetelmin. Ennen Traficomia Rajamäki oli töissä tutkijana Valtion Teknillisessä Tutkimuskeskuksessa.

Tuulaniemi Virpi

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Kyberturvallisuus liikennesektorilla

Taskinen Emilia

Finnmap Infra Oy

Kulkutavoilla kohti tutkitusti korkeaa koettua hyvinvointia

Emilia Taskinen on maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan vastavalmistunut Aalto-yliopistosta. Taskinen työskentelee liikennesuunnittelijana Finnmap Infra Oy:ssa infrahankkeiden liikenteen ohjauksen ja liikenteen vaikutusten parissa. Taskinen on tutkinut diplomityössään arkisten kulkutapavalintojen vaikutuksia koettuun hyvinvointiin ja tahtoo olla mukana rakentamassa liikennejärjestelmiä, jotka edistävät koettua hyvinvointia.

Koukkula Minna

Karjalainen Jani

Sitowise Oy

Laajaa vaikutavuutta kävely, pyöräily ja liikenneturvallisuusauditoinneilla

Malin Fanny

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Onko jalankulkijoiden kuolemissa ja vakavissa loukkaantumisissa eroja?

DI, Fanny Malin toimii tutkijana VTT:llä. Hän valmistui Aalto-yliopistosta vuonna 2015 pääaineena liikenne- ja tietekniikka. Malin on työskennellyt erityisesti vaikutusten arviointiin (liikenneturvallisuus, käyttäjien hyväksyntä, liikkuminen yms.) liittyvissä kotimaisissa ja EU -hankkeissa. Arvioinnit ovat keskittyneet mm. taajamien ja jalankulkijoiden turvallisuuteen, automaattiajamiseen ja ITS/C-ITS-järjestelmiin.

Mansikkamäki Laura

Sitowise Oy

Kävelyn vuoro

Mansikkamäki toimii liikenneselvitysten vanhempana asiantuntijana suunnittelutoimisto Sitowise Oy:ssä. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus kestävän liikkumisen ja liikenneturvallisuuden edistämisestä. Hän on auttanut useita kuntia kestävämmän ja turvallisemman liikennejärjestelmän luomisessa sekä asenteisiin vaikuttamistyössä.  Esityksessään Mansikkamäki kertoo esimerkkien kautta kuntien kävelyn erityispiirteistä sekä edistämisen keinoista mm. juuri valmistuneesta Rauman kävelyn edistämisstrategian kautta.

Susanna Harvio

WSP Finland Oy

Matkailutottumukset muuttuvat, miten liikenne vastaa kysynnän kehitykseen? Keskustelemassa  Hanna Muoniovaara, Manager, Regional Partnerships (Helsinki ja Rannikko & Saaristo), Visit Finland ja Kirsi Tervola-Joutsen, erityisasiantuntija, Työ- ja elinkeinoministeriö

Susanna Harvio FM KTM on kokenut strateginen kehittäjä sekä intohimoinen Suomen matkaaja. Hän on toiminut kaupunkien ja kuntien, seutukuntien, maakuntien ja koko Suomen strategisissa kehittämishankkeissa matkailun, liikenteen ja maankäytön saralla eri puolella Suomea noin 15 vuoden ajan. Susanna pyrkii edistämään elinkeinoelämän, liikenteen ja maankäytön keskinäistä vuorovaikutusta sekä luomaan entistä toimivampaa ja sujuvampaa yhdyskuntarakennetta sekä toimintaympäristöä niin meille asukkaille kuin matkailijoillekin. Vapaa-ajallaan Susanna mielellään seikkailee eripuolella Suomea tutustumassa upeisiin luonto- ja kaupunkikohteisiin. Nyt korona-aikana liikennettä ja säpinää luontokohteissa sekä reiteillä onkin ihan uudella lailla! Mitenhän tämä, yhdessä kestävän matkailun suosion kasvun kanssa, tulee jatkossa vaikuttamaan ihmisten liikkumiseen? Susanna toimii WSP:llä liiketoiminnan kehityspäällikkönä.

Sirkiä Ari

Ramboll Finland Oy

Elinkeinoelämän tarpeet – tavaran ajan arvo toimituksissa

Ari toimii projektipäällikkönä Ramboll Finland Oy:ssä. Yli 30 vuoden työuran aikana hän on toiminut konsulttina, opettajana ja tutkijana eri organisaatioissa. Kuljetusten suunnitteluun sekä logistiset järjestelmät ovat kuuluneet kiinteänä osana hänen työtehtäviä koko ammattiuran aikana kuten liikenteen mallintaminenkin. Liikenteen telematiikka yhdessä digitalisaation kanssa ovat laajentaneet toimenkuvaa yleisen digitalisaatiokehityksen myötä

Närhi Johanna

A-Insinöörit Civil Oy

Sataman toimintaedellytysten parantaminen maankäytön-ja liikennesuunnittelun keinoin, case Koverhar

Arkkitehti Johanna Närhi toimii A-Insinööreillä maankäyttöpäällikkönä. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus maankäytön suunnittelusta. Hän on toiminut projektipäällikkönä monissa valtateiden varsille sijoittuvissa yleis- ja asemakaavoissa sekä erilaisissa kehittämishankkeissa mm. Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla ja nyt myös Läntisellä Uudellamaalla Hangossa ja Siuntiossa. Lähes poikkeuksetta valtatieympäristöjen hankkeet ovat elinkeinoelämän hankkeita, hakeutumista hyvien liikenneyhteyksien äärelle kuten kaupan hankkeita, työpaikka- ja teollisuusalueita, mutta myös tuulivoimakaavoja. Hangossa väylien kehittäminen linkittyy vahvasti Koverharin sataman kehittämiseen. Johannalla on myös kokemusta kuntapuolelta Hämeenlinnan kaupungilla

Raskaan liikenteen pysäköintitarpeet liikennejärjestelmässä

Ramboll Finland Oy

Keskustelun vetäjinä ja alustajina toimivat:
  • Ville Keskisaari, Liikennesuunnittelija, Ramboll. Ville toimii työssään Rambollin liikennesuunnittelijana monialaisissa hankkeissa aina alkuvaiheen selvitystöistä rakennussuunnitteluun asti.
  • Jaakko Mattila, projektipäällikkö, Ramboll. Jaakko toimii työssään tiiviissä yhteistyössä kuljetusliikkeiden kanssa logistiikkaan liittyvissä hankkeissa.
  • Kaisu Laitinen, tuottavuuden kehittäjä, Ramboll. Kaisu toimii työssään laajasti liikenteen kentässä prosessien kehityksen näkökulmasta.

Panelisteina keskustelua rakentamaan saapuvat seuraavat asiantuntijat:

  • Heikki Liimatainen, Liikenne- ja kuljetusjärjestelmien professori, Tampereen yliopisto. Heikki toimii työssään laaja-alaisten liikenteellisten kysymysten parissa ja näkökulmana keskustelussa ovat mm. liikennejärjestelmätason näkökulmat ja ilmastopoliittiset kysymykset sekä kaupunkilogistiikka.
  • Ulla Tapaninen, Yksikön päällikkö, yrityspalvelut, Helsingin kaupunki. Ulla toimii työssään kaupunkien yritystoiminnan kehittämisen parissa. Ullan näkökulmana keskustelussa ovat tiiviin kaupunkikeskustan ratkaisut ja satamien näkökulma sekä teknologiaratkaisut.
  • Janne Kojo, Kehittämispäällikkö, Liikenne ja infrastruktuuri, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Janne toimii työssään liikenteen ja logistiikan kehityksen parissa. Jannen näkökulmana keskustelussa ovat yhteistyö eri alueiden hallinnan ja kehittämisen parissa.
  • Otto Lahti, Johtava asiantuntija, Traficom. Otto toimii työssään ajoneuvoteknisen lainsäädännön valmistelijana. Oton näkökulmana keskusteluun ovat raskaan kaluston ja käytännön kuljetustoiminnan kehittyvät tarpeet.

Heikkilä Kimmo

Ramboll Finland Oy

Erikoiskuljetusten reittiverkon kehittäminen – tiedot hallintaan ja reitit toimiviksi

Kimmo Heikkilä työskentelee liikennesuunnittelun projektipäällikkönä Rambollin Smart Mobility Tampere -yksikössä. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat erikoiskuljetuksiin liittyvät selvitykset, tiehankkeiden vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi, liikenteelliset esiselvitykset, liikenteen toimivuustarkastelut sekä paikkatietoanalyysit. Vaikutusten arvioinnin osalta hänen työnkuvassaan korostuvat erityisesti hankearvioinnit sekä Väyläviraston IVAR3-ohjelmiston ylläpito ja kehittäminen. Erikoiskuljetukset ovat olleet osa Heikkilän tehtäväkenttää konsulttiuran alusta vuodesta 2010 asti, ja valtakunnallisen erikoiskuljetusreittiverkon kehittämistä koski myös hänen vuonna 2013 valmistunut diplomityönsä. Sittemmin Heikkilä on ollut laatimassa useita erikoiskuljetusaiheisia selvityksiä ja kadunkäyttösopimuksia ELY-keskuksille sekä Väylävirastolle/Liikennevirastolle. Viime aikoina esillä on ollut erityisesti tiedonhallinta liittyen esimerkiksi erikoiskuljetusten ja laajemminkin raskaan liikenteen ongelmakohteisiin tieverkolla.

Vuorela Antti

HSL

Digitaalinen dialogi – Matkustajan ääni kaikukoon läpi organisaation

Diplomi-insinööri Antti Vuorela johtanut lukuisia digitalisointi-hankkeita, kehittänyt uusia tutkimusmenetelmiä sekä toiminut puheenjohtajana kehittämisryhmissä. Vuorelan mielestä kehittämisen pitää lähteä tarpeesta ja  yhteisen unelman, tavoitteen pitää olla kirkas. Asiakasta pitää oppia ymmärtämään, hänen käyttäytymisensä tulee tuntea ja hänen tarpeensa tulee tyydyttää. Paras lopputulos saavutetaan kun asiakkaat ovat alusta saakka mukana kehittämässä omaa palveluaan. Ihmiset auttavat ja osallistuvat, kun se on hauskaa, helppoa ja merkityksellistä. Antti Vuorela on esitelmöinyt monissa kansainvälisissä konferensseissa kuten UITP World Conference Milan, Transport Research Arena Vienna, Smart Cities Cluj Napoca, Intelligent Cities Summit Ankara, Quality and Service Excellence UITP Johannesburg.

Saarimäki Jarkko

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Liikennealan koronakriisin koordinaatio

Sinisalo Kimmo

HSL

Mitä opimme Suomen ensimmäisestä junaliikenteen tarjouskilpailusta

Kimmo Sinisalo on työskennellyt pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen
järjestämisen parissa vuodesta 1999 YTV:ssä ja sitten HSL:ssä.
Joukkoliikenteen hankintasopimuksista ja kilpailutuksesta hänellä on 20 vuoden
kokemus, mutta ensimmäisen lähijunaliikenteen tarjouskilpailuprojektin
johtaminen oli silti poikkeuksellinen hanke arvoltaan, laajuudeltaan ja haasteiltaan.

Vuorio Lauri

HSL

Yhteiskunnallinen palvelumuotoilu liikennejärjestelmäsuunnittelun työkaluna

Lauri Vuorio (VTM, DI) toimii Helsingin seudun liikenteessä (HSL) liikenne-ekonomistina. Vuorio työskentelee HSL:ssä liikennejärjestelmäryhmässä, jossa laaditaan Helsingin seudun kaikki liikennemuodot huomioiva liikennejärjestelmäsuunnitelma, koordinoidaan seudun MAL -suunnitteluyhteistyö ja kehitetään liikenne-ennustemallijärjestelmää. Työssään Vuorio on keskittynyt liikenteen taloudellisten vaikutusten arviointeihin, strategisen suunnittelun arviointimenetelmien kehittämiseen ja liikenteen hinnoitteluun.

Veli-Matti Qvintus

DHL Global Forwarding (Finland) Oy

Koronarokotelogistiikka ja globaalit logistiikkamarkkinat koronapandemian aikana

Veli-Matti Qvintus on toiminut DHL Global Forwarding (Finland) Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2015 lähtien. Deutsche Post DHL Groupiin kuuluva, mannertenvälisiin lento- ja merirahtikuljetuksiin sekä projektilogistiikkaan erikoistunut DHL Global Forwarding on alansa globaali markkinajohtaja. Logistiikan johtotehtävien lisäksi Qvintus on työskennellyt mm. useita vuosia johtotehtävissä vakuutusalalla. Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri.

Videoluennoitsijat

Liikennejärjestelmä, Liikenne, Liikennemarkkinat

Liikennejärjestelmän kehittämisen laajempien taloudellisten vaikutusten tarkastelukehikko, Ronikonmäki Niko, LVM

Dronet liikennealan murroksessa, Heinonen Heidi, Forum Virium

Pyöräliikenneverkon tulevaisuus – yhteen vai kahteen suuntaan?, Keisanen Reetta, Ramboll

Uusi pyöräliikenteen suunnittelu -ohje vaikuttaa koko liikennejärjestelmään ja pyöräliikenteen asemaan, Vaarala Reijo , Rambol

Julkiset henkilökuljetukset – miten hyödyntää tehokkaasti kuljetusten optimointia, Keskinen Aki, FCG

Mitä Turussa on opittu neljän vuoden aikana liikennemarkkinoiden murroksesta? Aaltonen Stella, Turun kaupunki

Kohti kestäviä kaupunkipyörä- ja potkulautapalveluita, Palonen Tuomas, Ramboll

Lähijunaliikenteen kehittäminen – miten vauhdittaa kehitystä? Kaitanen Susanna ja Airaksinen Simo, WSP

Lippujen yhteiskäyttöisyys – tekemätön paikka? Rintamäki Jaakko, Sitowise

Pirkanmaan LJS 2.0 – Parempaa vaikuttavuutta ja tukea suunnitteluun, Ruut-Maria Rissanen, Pirkanmaan Liitto

Pääradan kytkeminen Euroopan rautatieliikennejärjestelmään, Helelä Markus, Sweco

Liikennejärjestelmätoimenpiteillä vaikutetaan yritysten tuottavuuteen – tarkastelussa agglomeraatioedut, Haapamäki Taina, FLOU oy

Kymmenen vuotta MAL-prosessia Helsingin seudulla logistiikan, tieliikenteen ja pienten hankkeiden näkökulmasta, Aaltonen Riikka, HSL

Sairaan hyvin suunniteltu! – Kokemuksia Tampereen, Turun, Kuopion ja Oulun yliopistollisten sairaaloiden kestävän liikkumisen edistämistä, Kauppinen Eero, Ramboll

 

Turvallisuus

Tieliikenteessä vakavasti loukkaantuneet Helsingin Traumarekisterissä 2009-2018, Airaksinen Noora

Liikenneturvallinen raitiotie Tampereelle, Kautiala Christel, Destia Oy

Automaattinen ajonopeusvalvonta pohjoismaissa – nyt ja tulevaisuudessa? Klang Jaakko

Henkilövahinko-onnettomuudet kaupungissa nopeusrajoitusluokittain -erot ja yhteneväisyydet, Saarinen Tuomo, Espoon kaupunki

EU tieturvallisuusdirektiivin mukainen tieturvallisuusauditointi, Direktiivi 2008/96/EC, Immonen Ari, Autori

Helsinki & Kaupungit

Helsingin keskustan asiointiselvitys, Salminen Eero, Ramboll Finland Oy

Pyöräliikenteen kehittämishjelma, Kaupinmäki Oskari, Helsingin kaupunki

Helsingin liikenteen tulevaisuus, Putkonen Reetta, Helsingin kaupunki

Shared autonomous mobility in Helsinki – Hype vs. Reality Tikkanen Ulla , Forum Virium

Leppävaaran sähköbussihanke, Nyberg Johanna, Espoon Kaupunki

Vantaan ratikka – kasvu kulkee kiskoilla, Hulkkko Tiina, Vantaan kaupunki

Onnistumisia ja oppeja raidejokerin kehitysvaiheesta, Ratia Kyösti YIT, Herkkola Hanna Ramboll

Kaupunkiseudut alustana menestyville linja-autoyhteyksille ja matkaketjuille, Räty Lauri, Ramboll

Katu2020 – Katusuunnittelun ohjeet kaikkien saataville, Tienvieri Anna, Helsingin kaupunki

Tampereen kaupunki autonomisen syöttöliikenteen kehittäjänä, Riihentupa Laura, Sitowise

Pysäköinti

Liity pysäköinti-aiheiseen työpajaan tästä Teams yhteydellä tiistaina 16.3.2021 klo 9.00

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams -kokous

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella

Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Lisätietoja | Kokousasetukset

________________________________________________________________________________

Parking policy as an essential part of a sustainable transport system – best practices from Park4SUMP-project, Hertel Martina, Park4SUMP

Can parking policy be a tool for sustainable urban transport policy, Karjalainen Jani, Sitowise Oy & Räinä Saija, City of Oulu

Public and private organisations promoting park-and-ride together, Weiste Henriika, WayStep Consulting Oy

Parking policy in Kotka, TBC

Tampere – teemana: Ydinkeskustan pysäköintijärjestelmän kehittäminen, Lassila Jussi, Sitowise Oy

Lahden pysäköintipolitiikka kaupungin kasvussa, Honkanen Petri, Lahden kaupunki

Pysäköinnin teemoja Turusta, TBC

Teknologia & Tieto

Käytännön kokemuksia liikennevalojen liikenneteknisestä seurantajärjestelmästä, Karhunen Antti, Insinööritoimisto Solutra Oy

BITU2020 – Phase 1: How to recognize good product in the changing oil market? Makowska Michalina, Aalto-yliopisto

Raitiotie ja kiertoliittymät, Tammilehto Suvi,  Ramboll

PEHKO-projektilla säästöjä päällystettyjen teiden vuosikustannuksiin, Matintupa Annele, Roadscanners Oy

Infra-alan tuottavuusloikan ja digitalisaation edellytykset, Laitinen Kaisu ja Maiju Örmä, Tampereen yliopisto

Ajantasainen palvelutasotieto kunnossapidon hankinnassa – Case konenäön hyödyntäminen päällystereikien havainnoinnissa, Lintilä Janne, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Mobiiliverkkodatan käyttö lähtö-määränpää  -matriisien  luomisessa, Reetu Jormakka, Aalto Yliopisto

Im Flow Tampere – Liikennevalo-ohjauksesta liikenteenhallintaan, Eloranta Tuomo, Dynniq Finaland Oy

Tarkkaan inertiamittaukseen pohjautuva mobiililasermittaus, Heiska Nina, Nordic Geo Center Oy

Suunnittelu- ja toteutusprojektien aineiston hallinta Väyläviraston Velho-järjestelmässä, Perttula Tiina, Ramboll Finland, Tarmo Savolainen, Väylävirasto ja Jaana Kalliolaakso, Väylävirasto

Liikennetiedosta liiketoimintaa markkinapaikan avulla, Voutilainen Antti, Solita

Hankkeet & Ympäristö 

Kiertotaloudenmateriaalit infrarakentamisessa, Korkiala-Tanttu Leena, Aalto-yliopisto

Toimitusketjujen kestävän  suorituskyvyn arviointi, Ala-Harja Hanne, Proxion

Vähemmällä enemmän – Lisää tehoa päällystettyjen teiden kunnon hallintaan osaamista kehittämällä, Eskola Katri, Väylävirasto

Kriittisimmät painumavauriot Uudenmaan ELYn alueella, Pätsi Kirsi, Uudenmaan ELY-keskus

CO2-Päästömuuttujat ja mikromuovit tiemerkinnöissä, Linnakoski Harri, Infrap Oy

Kehitysvaiheen sisältävä suunnittele-toteuta  STK, Lahdenperä Pertti, VTT

Espoo-Salo yleissuunnitelma – Miten sujuu yhteistyö kolmessa toimeksiannossa, Fagerholm Kari, AFRY Finland Oy

Liikenne12-vaikutusarviointi, Valkonen Tuire, LVM

Järjestelytoimikunta

Järjestelytoimikunnassa ovat vaikuttaneet seuraavat tahot:

Anne Silla, VTT

Ari Vandell,Tampere

Emil Matintupa, Ramboll

Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus

Johanna Vilkuna, Kuntaliitto

Jorma Mäntynen, WSP

Juha Laurila, Infra ry

Juha Sammallahti Pirkanmaan ELY-keskus

Kaisa Kuukasjärvi, LVM

Katri Eskola, Väylävirasto

Laura Järvinen, Sitowise

Leena Korkiala-Tanttu, Aalto yliopisto

Marko Forsblom, ITS-Finland

Mikko Inkala, Afry

Nina Raitanen, Suomen Tieyhdistys

Sami Kiiskinen, Finavia

Timo Tirkkonen, Väylävirasto

Ville Lehmuskoski, Helsinki

Back To Top