Ideoita ohjelmaesityksiksi


Liikenne ja väyläinfrastruktuuri –Vastuullisen toiminnan ja hyvän elämän mahdollistajina

Teemat:

  1. Liikenne- ja infra-alalla toimitaan 24/7 – Kerro mitä olet saanut aikaan viime aikoina?
  2. Suurten ja pienten hankkeiden näkymät ja toimeenpano – Kerro esimerkkejä ja näkemyksiä valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti?
  3. Kestävä infra ja kestävä liikkuminen maalla, vesillä ja ilmassa – Kerro millaisin toimin olet edistänyt kestävää liikkumista ja infran kestävyyttä?
  4. Liikenteen, infran ja tiedon yhteenkytkentä – Kerro, miten keräät, hyödynnät, jalostat ja hallitset tietoa ja mihin tarkoitukseen käytät sitä?
  5. Liikennejärjestelmän kehittäminen ja liikennepolitiikka – Kerro, millaiseen liikennejärjestelmään luomme ratkaisuja, millaista järjestelmää kehitämme, mitä tavoittelemme?
  6. Toimintaympäristön muuttuminen – Kerro, miten huomioit muutokset, toimit muutoksen keskellä tai edistät tavoitteitasi liikenne- ja infra-alalla?
  7. Muu teema

Ideoita teemojen käsittelyyn:

1.Liikenne- ja infra-alalla toimitaan 24/7 – Kerro mitä olet saanut aikaan viime aikoina

·Liikenneturvallisuus ja sen parantaminen

·Liikenneinfran suunnittelu, rakentaminen, korjaaminen, ylläpito ja muu elinkaaren hallinta

·Menetelmät ja kehitysnäkymät

·Liikennejärjestelmän suunnittelu ja toteuttaminen

·Käyttäjälähtöisyys suunnittelussa, yhdessä suunnittelu ja palvelumuotoilun hyödyntäminen

·Kunnossapidon toimivat käytännöt, liukkaudentorjunnan hyvät käytännöt

·Vastuullisuus ja ympäristön huomioiminen tekemisessä

·Infralla ilmaston tai luonnonmonimuotoisuuden puolesta

·Liikenneinfran (esim. katu- ja väyläinfran) liikenteenohjauksen digitalisaatiokehitys

·Asfalttipäällysteet ja niiden laatu ja sopivuus Suomen oloihin

·Rakentamisen käytännöt

·Kestävän liikkumisen mahdollistaminen rakennushankkeen toteuttamisen yhteydessä

·Sopimukselliset mallit, ylikuumentuneet markkinat ja miten saada laadukkaita suunnitelmia, tarvitaanko porkkanaa vai sakkoja?

·Jotain muuta?

2.Suurten ja pienten hankkeiden näkymät ja toimeenpano – Kerro esimerkkejä ja näkemyksiä valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti

·Isojen hankkeiden tulevat näkymät

·Hankeyhtiöiden rooli (Tunnin juna ja Suomirata)

·Sopimukselliset mallit ja markkinatilanteen ylikuumeneminen

·Oppeja hankkeista

·Liikenteen palvelutasotyöt

·Alueellinen junaliikenne

·Kaupunkien väliset yhteydet ja haja-asutusalueet

·Liikkumispalveluiden tila ja kehittäminen

·Aseman seudut ja niiden omistajuus, vastuut, yhteistyö, ratkaisut ja kehittäminen

·Mobility hubit, jakamistalous

·Kaupunkiseutujen suunnittelu, kestävät yhdyskunnat, kestävä liikkuminen

·Älykkäät liikkumis- ja kuljetusratkaisut

·Jotain muuta?

3.Kestävä infra ja kestävä liikkuminen maalla, vesillä ja ilmassa – Kerro millaisin toimin olet edistänyt kestävää liikkumista ja infran kestävyyttä?

·Kestävä meriliikenne, sisävesiliikenne, lentoliikenne, raideliikenne ja tieliikenne

·Kestävä liikkuminen, matkaketjut ja liikkumispalvelut

·Ensimmäisen ja viimeisen kilometrin ratkaisut

·Kestävä infrastruktuuri

·Päästötavoitteen saavuttaminen ja hiilineutraalius

·Vihreä ja taloudellinen liikennejärjestelmä sekä kestävä liikkuminen

·Resurssitehokkuus ja uusiomateriaalit tie- ja katurakenteissa

·Ilmastonmuutokseen sopeutuminen – mitä uutta liikenneinfran osalta

·Energia ja käyttövoimien muutoksen vaikutukset liikennejärjestelmään

·Sähköajoneuvojen latausinfrastruktuurin rakentaminen, optimointi ja hallinta

·Sähkön jakeluasemaverkosto valtakunnalliselta strategiselta tasolta aina taloyhtiöiden toteutuksiin

·Digitalisaatiokehitys kestävyystyötä tukemassa (esim. katu- ja väyläinfran ja liikenteen ohjauksen digitalisaatio)

·Infrarakentamisen tiedonhallinta

·Jotain muuta?

4.Liikenteen, infran ja tiedon kriittiset yhteen kytkennät – Kerro, miten keräät, hyödynnät jalostat ja hallitset tietoa ja mihin tarkoitukseen?

·Tieto, data ja tilastot

·Tiedon ja datan avaaminen, kerääminen, hyödyntäminen, jalostaminen sekä hallinta

·Tiedolla johtaminen

·Datatalouden toiminnot

·Liikenteen rajapinnat muille aloille – millaisia yhtymäkohtia?

·Vaikutustenarviointi ja tiedon hyödyntäminen suunnittelussa

·MRL ja tietomallit & digikaava

·Tiedon luotettavuus, tiedon mallinnus

·Pienillä resursseilla kiinni tiedon mallinnukseen ja ennusteiden tekemiseen

·Tiedon hyödyntäminen liikenneturvallisuustyössä

·Automaatio ja autonomiset ajoneuvot liikenteessä

·Talvikunnossapidon ja terminaalitoimintojen autonomisuus

·Turvallisuuden parantaminen reaaliaikaisella ajoneuvojen ja infran välisellä tiedonvaihdolla

·Autonomisen ajamisen tarpeet ja infran kehittäminen

·Kyberturvallisuuden vaikutukset liikennejärjestelmään

·Liikenteen ja infran kyberturvallisuus

·huoltovarmuus, toimintavarmuus ja palveluiden edistäminen

·Sähkölentäminen, ilma-alukset ja dronet sekä näiden tekemät viimeisen kilometrin matkat

* alustatalous ja tietointensiiviset ekosysteemit

·Jotain muuta?

5.Liikennejärjestelmän kehittäminen ja liikennepolitiikat – Kerro, millaiseen liikennejärjestelmään luomme ratkaisuja, millaista järjestelmää kehitämme, mitä tavoittelemme?

·Liikenne Suomen kilpailukyvyn kysymyksenä

·Liikenne 12

·Liikenneturvallisuusstrategian toimenpiteet

·Liikennepolitiikka

·Liikenneinvestoinnit

·Kaupunkipolitiikka,

·Haja-asutusalueiden poliittiset kysymykset

·Liikennejärjestelmän tulevaisuus Suomessa ja Euroopassa

·Maailman laajuinen liikennejärjestelmä

·Jotain muuta?

6.Toimintaympäristön muuttuminen – Kerro, miten huomioit muutokset, toimit muutoksen keskellä tai edistät tavoitteitasi liikenne– ja infra-alalla?

·TKI-toiminnan näkökulma liikenteen ja liikenneinfran kehittämiseen

·Liikenne- ja infra-alan osaamistarpeet ja koulutustarpeet

·Sukupuolten tasa-arvo liikenteessä ja liikenteen suunnittelussa

·Arvojen ja käyttäytymisen muutos liikenteessä

·Työnmurros ja liikkumisen murros, liikkumistarpeen muuttuminen

·Työnteon käytännöt

·Kestävyys ja vihreä siirtymä, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

·Vapaa-ajanmatkat ja lentoliikenne muuttuvassa maailmassa

·Terveysturvallisuus ja kriisit liikenteen ja infran maailmassa

·Elinkeinoelämän tarpeet ja liikenteen markkinat

·Toimintaympäristön muutokset esim. logistiikan tai joukkoliikenteen osalta

·Jotain muuta?

7.Muu teema

·Jotain muuta?