Liikenne- ja olosuhdetiedon yhteenkytkentä liikenneonnettomuuksien välttämiseksi