Mitä mahdollistaa tietosisällöltään rikas tiedonsiirto