Simulointi apuna Helsinki-Pasila-radan välityskykytarkastelussa