Ohjelmatoimikunta

Forsblom Marko, ITS Finland

Järvinen Laura, GRK Rail

Kiiskinen Sami, Finavia

Kuukasjärvi Kaisa, Liikenne- ja viestintäministeriö

Laurila Juha, INFRA

Leviäkangas Pekka, Oulun yliopisto

Mansikkamäki Laura, AFRY

Matintupa Emil, Ramboll

Mäntynen Jorma, Destia

Nuutinen Päivi, Uudenmaan ELY-keskus

Raitanen Nina, Suomen Tieyhdistys

Silla Anne, Traficom, (09/22 saakka VTT)

Thompson Liisa-Maija, Suomen Tieyhdistys

Tirkkonen Timo, Väylävirasto, PTL

Tuominen Asta, Traficom

Vilkuna Johanna, Kuntaliitto

Weurlander Minna, Sweco